01 September 2022 - Diss vs Ufford TC

02 September 2022 - White Tee Trophy

06 September 2022 - Ufford TC vs Bungay

13 September 2022 - Ufford TC vs St Audry's

16 September 2022 - Moyle (6)

20 September 2022 - Southwold vs Ufford TC

28 September 2022 - Seckford vs Ufford TC