02 September 2021 - Diss vs Ufford TC

07 September 2021 - Ufford TC vs Bungay

14 September 2021 - Ufford TC vs St Audry's

17 September 2021 - Moyle (6) + White Tee Trophy

21 September 2021 - Southwold vs Ufford TC

24 September 2021 - Suffolk Ryder Cup 1

30 September 2021 - Seckford vs Ufford TC